Az alábbi adatvédelmi irányelvek a HOPSZ Étterem és Grill Vendéglőt kereső, illetve a portálon nyújtott információt kereső látogatók adataira vonatkozó adatfelhasználás és kezelés szabályait rögzítik.

Adatvédelmi rendelkezések

A Szolgáltató, mint adatkezelő kötelezi magát, hogy betartja a

szóló jogszabályokban foglalt kötelezettségeket.

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy adatfeldolgozása során megtartja a személyes adatok épségére, illetéktelenek hozzáférésének és a jogszerűtlen adatkezelésnek a megakadályozására vonatkozó kötelezettségeket, a személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelésének a hozzájárulás visszavonása miatti haladéktalan megszűntetését, ebben az esetben a visszavonással érintett adatok törlését. Kötelezi magát arra, hogy a kezelt adatok tárolását rendszeresen felülvizsgálja.

A Szolgáltató adatkezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A Szolgáltató a tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli, tartózkodik minden olyan magatartástól, amely lehetővé tenné az adatok illetéktelenek részére történő eljutását. Amennyiben Felhasználó más személyes adatait is megadja, ezen esetben az ő kötelezettsége, hogy beszerezze az érintett hozzájárulását.

A Szolgáltató a honlapra látogatók személyes adatait nem rögzíti. Amennyiben a honlapra látogató önként regisztrál, a regisztráció során a Felhasználó személyes adatokat ad meg. Az adatkezelés célja a kérdésre, megkeresésre adandó válasz érdekében az adatok elérhetővé tétele. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum.

A Szolgáltató a honlapon úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz, amelyek egy adat elhelyezését és visszaolvasását teszik lehetővé. Ennek alkalmazásához a Felhasználó az oldal megnyitásával hozzájárul. A művelet célja a felhasználók azonosítása, megkülönböztetése, látogatási útvonalának rögzítése és analitikai műveletek végzése. Az adatkezelés időtartama 2 év. A sütik alkalmazását internetes böngészőjében letilthatja.

Az adatkezelő székhelyén történik a honlapon keresztül megadott adatok kezelése. A Szolgáltató olyan informatikai eszközöket üzemeltet, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatokhoz jogosulatlanul ne lehessen hozzáférni és az adatok biztonságosan megőrzése kerülhessenek.

Az felhasználó elektronikus levélben, vagy postai núton kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak javítását illetve törlését. A postai cím: SZALAI-DODÁ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( 9400 Sopron, Torna u. 1. )

A Szolgáltató a személyes adatot kérésre törli. Köteles a Szolgáltató azt adatokat törölni, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adat hiányos vagy téves, nem javítható, vagy ha az adatkezelés célja megszűnt, határideje lejárt, vagy ha azt hatóság vagy bíróság elrendelte. A felhasználó jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. ( 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c.) A regisztráció során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a felhasználó felelős.